Oferta

Brony

Brony rolnicze mają za zadanie spulchniać i przede wszystkim rozdrabniać ziemię uprawną. Brony przede wszystkim są używane po orce, by równać przeorane pole oraz po zasiewie zboża, by przykryć nasiona cienką warstwą ziemi. Woprol oferuje przede wszystkim brony zębowe rozkładane za pomocą siłowników hydraulicznych.