Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obejmuje wszystkich użytkowników strony internetowej https://woprol.com.pl, zwana dalej “stroną internetową” .

Cel, Zakres i Inne Definicje

Polityka Prywatności jest przeznaczona do użytku przez użytkowników strony firmy Woprol.

Strona internetowa ustanowiła niniejszą Politykę Prywatności zgodnie z RODO i powiązanymi wytycznymi.

Niniejsza polityka ma na celu zapewnienie użytkownikom strony internetowej informacji o tym, jakie informacje gromadzi strona, w jaki sposób są wykorzystywane i okoliczności, w których można je udostępniać stronom trzecim.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności dane użytkowników mogą być nazywane „danymi osobowymi” lub „informacjami osobowymi”. Strona internetowa może również czasami zbiorowo odnosić się do przetwarzania, gromadzenia, ochrony i przechowywania danych osobowych użytkowników lub wszelkich działań tożsamych, jak „przetwarzanie” danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

Strona internetowa będzie gromadzić informacje niezbędne do świadczenia i ulepszania usług.

Jako użytkownik, osoba ma prawo zażądać informacji, w jaki sposób strona zbiera prywatne informacje, kontaktując się z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie stroną (kontakt).

Jakie dane gromadzimy

Kiedy użytkownik strony internetowej zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP użytkownika oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email użytkownika (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy użytkownik jej używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy użytkownika jest widoczny publicznie.

Jeśli użytkownik zarejestrował swoje konto i wgrywa na stronę internetową obrazki, powinien unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Użytkownicy strony mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Jeśli użytkownik zostawia komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Cele ochrony uzasadnionych interesów

Strona internetowa przetwarza dane osobowe w celu ochrony uzasadnionych interesów realizowanych przez Woprol lub przez stronę trzecią. Uzasadnionym interesem jest sytuacja, w której strona ma uzasadnienie biznesowe, handlowe lub prawne do korzystania z informacji użytkownika. Jednakże nawet wtedy strona nie może działać wbrew najlepszemu interesowi użytkownika.

Przykłady takich czynności przetwarzania obejmują:

 • wszczynanie postępowań sądowych i przygotowanie obrony w postępowaniach sądowych;
 • środki i procesy, które podejmujemy się w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego strony, zapobiegając potencjalnym przestępstwom, bezpieczeństwu środków, kontroli dostępu i środkom zapobiegającym wrogim przejęciu;
 • środki zarządzania biznesem i dalszy rozwój produktów i usług strony;
 • przeniesienie, cesja (bezwarunkowa lub jako zabezpieczenie zobowiązań) i / lub sprzedaż jednej lub większej liczbie osób i / lub obciążenie i / lub wierzytelność jakiejkolwiek lub wszystkich korzyści, praw, tytułu lub odsetek strony na podstawie jakiejkolwiek umowy między użytkownikiem, a przedstawicielami strony internetowej.

Cele marketingowe

Strona internetowa może wykorzystywać dane użytkowników, takie jak lokalizacja, w celu dostarczania wiadomości, analiz, badań, raportów, kampanii lub szkoleń, które mogą zainteresować użytkownika, na ich adres e-mail, jeśli został on przekazany stronie internetowej.

Użytkownicy zawsze mają prawo zmienić tę opcję, jeśli nie chcą już otrzymywać takich informacji i mogą zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Kontrola i przetwarzanie danych osobowych użytkownika

Strona internetowa może gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane osobowe dostarczone przez użytkownika.

W celu przetwarzania i przechowywania danych osobowych podanych przez użytkownika w dowolnej jurysdykcji w Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską, strona internetowa niniejszym potwierdza, że ​​zostanie to wykonane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika

Strona internetowa będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez pięć lat, aby spełnić wymogi prawne. W niektórych przypadkach okres ten może zostać przedłużony.

Gdy strona internetowa nie musi już przechowywać danych osobowych użytkownika, bezpiecznie je usunie lub zniszczy.

Prawo do usunięcia danych

Prawo do usunięcia danych nie stanowi absolutnego „prawa do bycia zapomnianym”. Osoby fizyczne mają prawo do usunięcia danych osobowych i zapobiegania przetwarzaniu w szczególnych okolicznościach:

 • gdy dane osobowe nie są już potrzebne w celu, dla którego zostały pierwotnie zgromadzone / przetworzone;
 • kiedy dana osoba wycofuje zgodę;
 • gdy poszczególne osoby sprzeciwiają się przetwarzaniu i nie ma nadrzędnego uzasadnionego interesu w kontynuowaniu przetwarzania;
 • gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem (tj. z naruszeniem RODO);
 • kiedy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu przestrzegania prawa;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane w związku z ofertą informacji, które dostarcza się dziecku.

Istnieją pewne szczególne okoliczności, w których prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, a strona internetowa może odmówić wykonania żądania.

Kiedy strona internetowa może odmówić prawa do usunięcia danych?

Strona internetowa może odmówić żądania usunięcia danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych z następujących powodów:

 • by wywiązać się z prawnego obowiązku lub wobec władzy publicznej;
 • wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.

Zmiany w polityce prywatności

Strona internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzenia poprawek do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Danych jednostronnie, bez powiadomienia i w dowolnym momencie zgodnie z niniejszym postanowieniem.

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, Strona internetowa opublikuje zaktualizowaną Politykę Prywatności na platformie. Data zmiany podana na końcu tej strony również zostanie zmieniona. Strona internetowa zachęca jednak użytkowników do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności, aby zawsze otrzymywać informacje o tym, w jaki sposób strona internetowa przetwarza i chroni dane osobowe użytkowników.

Pliki cookies

Strona internetowa korzysta z małych plików znanych jako pliki cookies, aby zwiększyć jej funkcjonalność i poprawić ogólne wrażenia użytkowników.

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze użytkownika w celu prowadzenia dokumentacji. Strona internetowakorzysta z plików cookies na portalach. Strona internetowa łączy informacje przechowywane w plikach cookies z wszelkimi danymi osobowymi, które użytkownik przesyła w portalu. Strona internetowa wykorzystuje zarówno pliki cookies identyfikatora sesji, jak i trwałe pliki cookies. Plik cookie identyfikatora sesji nie wygasa po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Trwały plik cookie pozostaje na twardym dysku użytkownika przez dłuższy czas. Użytkownik może usunąć trwałe pliki cookies, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w pliku „pomoc” przeglądarki internetowej użytkownika.

Strona internetowa używa trwałych plików cookies do celów statystycznych. Trwałe pliki cookies umożliwiają również stronie internetowej śledzenie i ukierunkowanie lokalizacji oraz zainteresowań użytkowników, a także poprawiają jakość korzystania z usług strony internetowej.

Jeśli użytkownik odrzuci pliki cookies, może nadal korzystać ze strony internetowej.

Niektórzy partnerzy biznesowi strony internetowej używają plików cookies. Strona internetowa nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookies.

Monitorowanie i przegląd

Strona internetowa będzie regularnie monitorować skuteczność niniejszych Polityki i, w szczególności, jakość wykonania procedur w niej opisanych oraz, w stosownych przypadkach, zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich braków.

Ponadto strona internetowa będzie sprawdzać Politykę Prywatności co najmniej raz w roku. Strona internetowa poinformuje użytkowników o wszelkich istotnych zmianach niniejszych warunków, publikując zaktualizowaną wersję na platformie.

Zmień język strony