Aktualności

Inwestycja w nową maszynę w Firmie PPUH Woprol

Beneficjent PPUH „WOPROL” Worek Jerzy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Inwestycja w nową maszynę w firmie PPUH „WOPROL” Jerzy Worek jako element wzmocnienia konkurencyjności”, w ramach Poddziałania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu ogółem: 927 420,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 452 400,00 zł
Cele projektu: udoskonalenie dotychczasowych produktów oraz poprawa poziomu technologicznego firmy.

Informacja-o-projekcie-UE.pdf

Zmień język strony