Aktualności

„Przyjazny dla środowiska pasowy rozsiewacz do nawozów dla upraw rzędowych”

Firma WOPROL Jerzy Worek realizuje projekt współfinansowany ze środków UE

„Przyjazny dla środowiska pasowy rozsiewacz do nawozów dla upraw rzędowych”

Nr Projektu: POIR.01.01.01-00-0501/17

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej jaką jest nowatorski pasowy rozsiewacz nawozów dedykowany dla upraw rzędowych, w tym zwłaszcza sadowniczych.

Cele projektu zostaną osiągnięte w ten sposób, że rezultaty projektu, stanowiące innowację produktową na poziomie światowym, zostaną wdrożone w działalności gospodarczej wnioskodawcy, co umożliwi zaoferowanie na rynku krajowym i międzynarodowym nowej generacji rozsiewacza nawozów, stanowiących w istocie zautomatyzowane i zrobotyzowane centra do wysiewu nawozów i w ten sposób zapewni osiągnięcie głównego celu POIR oraz celów Działania 1.1 jakim jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1.483.507,60 zł

Wartość dofinansowania Projektu wynosi 1.030,000,32 zł

Zmień język strony