Aktualności

Wdrożenie wyników samodzielnie prowadzonych prac B+R w działalności gospodarczej firmy Woprol

− cele projektu

Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prowadzonych samodzielnie prac badawczo-rozwojowych dotyczących znacząco ulepszonego produktu jakim jest rozsiewacz do nawozów nowych o cechach i parametrach odróżniających produkt od innych produktów na rynku światowym.
Poprzez wdrożenie posiadanych wyników prac badawczo-rozwojowych wnioskodawca zamierza zaoferować na rynku międzynarodowym znacząco ulepszony rozsiewacz do nawozów posiadający całkiem nowe cechy i funkcje, których wcześniej nie miał stanowiące o tym, że dla ostatecznego odbiorcy produkt stanowić może tak zwaną „absolutną nowość”
W ofercie firmy rozsiewacz będzie pełnił rolę „Gwiazdy” według macierzy BCG – wnioskodawca będzie miał na rynku rozsiewaczy pozycję quasi-monopolistyczną ze względu na to, że tylko on ma prawa do oferowania rozsiewacza będącego rezultatem własnej działalności badawczo-rozwojowej, a to przyniesie wymierne korzyści finansowe dla wnioskodawcy.

− planowane efekty

Projekt polega na wdrożeniu w działalności gospodarczej wyników prac B+R prowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę umożliwiających zaoferowanie na rynku docelowym o zasięgu międzynarodowym znacząco ulepszonego rozsiewacza nawozów.

Bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu jest zaoferowanie na rynku znacząco ulepszonych produktów, podniesienie jakości oferty produktowej, poziomu wykonawczego firmy, stworzenia nowych miejsc pracy, poszerzenie grona odbiorców, uzyskanie konkurencyjnej pozycji zarówno na rynku, krajowym, jak i zagranicznym oraz wygenerowanie przychodów i wypromowanie dobrze prosperującej i przyszłościowej działalności w dobie dostosowań do tempa zmian występujących w branży produkcji maszyn rolniczych.

− wartość projektu

Wartość projektu ogółem wynosi 7 626 000,00 PLN wartość kosztów kwalifikowanych 6 200 000,00 PLN

− wkład Funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 4 340 000,00 PLN

Zmień język strony